Riksförbundet Musikcentrum Riks bildades 2011 av Musikcentrum Öst och Musikcentrum Väst för att samordna artistförmedling och musikpolitiskt arbete. Våren 2014 blev även nybildade Musikcentrum Syd medlem. I våra tre medlemsföreningar återfinns fler än tusen av Sveriges mest spännande artister och grupper från det fria musiklivet. Musikcentrum Riks är det fria musiklivets starkaste röst i kulturdebatten och vill verka för ett levande mångsidigt och starkt musikliv i hela landet.